Vad betyder CPC, PPC och begrepp som CTR, ROAS och ROI inom digital marknadsföring?

I digital marknadsföring finns det flera begrepp och förkortningar som kan vara viktiga att känna till. Ett av dessa är CPC, som står för Cost Per Click (kostnad per klick). CPC är ett vanligt mätetal inom annonsering och innebär att annonsören betalar per klick på sin annons istället för att betala för antalet visningar, som är fallet med CPM (Cost Per Mille).

Begreppet CPC används ofta i samband med betalda sökannonser via Google Ads och Bing Ads. Här väljer annonsören specifika sökord som annonser ska rikta in på, vilket kan variera i pris beroende på konkurrensen kring just de valda sökorden.

Man behöver förstå och analysera CPC på annonserna för att kunna maximera avkastningen på sin budget och samtidigt säkerställa att annonser når de mest relevanta och lönsamma kunderna.

Vad är CPC (Kostnad per klick)?

CPC står för ”kostnad per klick” och är en av de vanligaste betalningsmodellerna inom digital annonsering, särskilt genom Google Ads men även på Bing, LinkedIn, Facebook, Instagram, Tiktok m.fl.

Som annonsör betalar du endast när någon faktiskt klickar på din annons, vilket gör det till en kostnadseffektiv metod för att driva trafik och potentiella kunder till din hemsida, onlinekurs eller webshop.

När jag annonserar med Google Ads brukar jag ställa in mitt högsta CPC-bud, vilket är det maximala beloppet jag är villig att betala per klick på min annons.

Google Ads använder en auktionsmodell där mina sökordsklick kostar mig mindre än mitt högsta bud om jag vinner auktionen. Genom att använda relevanta sökord i mina annonser får jag en bättre chans att nå min målgrupp och öka min klickfrekvens.

Det finns flera faktorer som kan påverka CPC. En av dem är konkurrensen för sökordet. Om många annonsörer budar på samma sökord leder det till en högre kostnad per klick.

Därför det är viktigt att man fokusera på både hög- och lågkonkurrens sökord för att balansera budgeten så att du får bästa möjliga avkastning på investeringen (ROI – Return On Investment).

En annan faktor som påverkar CPC är kvalitetspoängen. Detta är en bedömning av hur relevant och användarvänlig annonsen och målsidan (där man hamnar efter klick på din annons) faktiskt är.

Om du har en hög kvalitetspoäng blir kostnaden per klick (CPC) lägre eftersom Google belönar dig för att erbjuda en bättre upplevelse för användarna.

För att sammanfatta, CPC, eller kostnad per klick, är en viktig del av digital annonsering och Google Ads. Genom att effektivt hantera mina sökordsbud, kvalitetspoäng och konkurrens kan jag maximera mitt ROI och få ut det mesta av min annonseringsbudget.

CPC vs PPC i digital marknadsföring

Som du nu redan vet står CPC för ”Cost Per Click” vilket är det genomsnittliga priset man betalar varje gång någon klickar på min annons. Men det finns också andra annonsmodeller som är bra att du känner till och hur t ex CPC är relaterat till PPC och SEO.

PPC och CPC

PPC, eller ”Pay Per Click”, är en form av digital marknadsföring där du betalar varje gång någon klickar på min annons.

Med andra ord är CPC det genomsnittliga priset jag betalar för varje klick i en PPC-kampanj. Det är en viktigt mätpunkt eftersom det hjälper mig att förstå hur mycket jag spenderar på min annonsering och hur effektiv min kampanj är.

Google Ads är en av de mest populära plattformarna för att hantera PPC-kampanjer och använda CPC för att få en tydlig bild över kampanjens kostnad och effektivitet.

Om du övervakar din CPC i en kampanj kan du optimera och säkerställa att du får bra avkastning från din marknadsföringsbudget.

SEO och CPC

SEO, eller ”Sökmotoroptimering”, handlar om att förbättra synligheten på framförallt Google så att din webbplats för att få högre placering i sökresultaten för relevanta sökord och fraser.

Men hur är SEO och CPC relaterade?

CPC påverkar indirekt min SEO-strategi eftersom kostnaden för klick på mina betalda annonser kan ge mig en uppfattning om konkurrensen för specifika sökord.

Om CPC är hög för ett sökord är det troligt att det finns mycket konkurrens om det sökordet, vilket innebär att det kan vara svårare att ranka högt i det organiska sökresultatet för det specifika sökordet.

Att förstå CPC kan hjälpa dig anpassa din SEO-strategi och fokusera på att optimera din webbplats för sökord som är lättare att synas för och samtidigt ger bra möjligheter. Helt enkelt ett sätt att se till att du satsar på rätt häst och lägger tiden på det som kommer ge dig mest tillbaka från ditt SEO-arbete.

CPC och annonsplattformar

CPC (kostnad per klick) varierar beroende på plattform och marknadsföringsmål. Här får du en överblick kring Google Ads, Bing Ads, Facebook Ads och LinkedIn Ads, som är några av de mest populära annonsplattformarna. Men vill du använda t ex TikTok ads eller Twitter Ads kommer du känna igen dig från exemplen nedan.

Google Ads

Google Ads är en av de mest populära annonsplattformarna där du kan använda dig av CPC-budgivning. När du skapar annonser på Google Ads anger du ett högsta CPC-bud, som är det högsta belopp du är beredd att betala för ett klick. Vanligtvis betalar du mindre än ditt högsta bud, och det belopp du faktiskt betalar kallas för faktisk CPC.

Bing Ads

Bing Ads är en annan konkurrerande annonsplattform (kopplad till Bing från Microsoft) som liknar Google Ads. Det går t o m att länka ihop dina Google Ads med Bing Ads, så att de publiceras automatiskt även på Bing om du vill det.

Bing Ads erbjuder också CPC-budgivning där du betalar för varje klick din annons får. Jämfört med Google Ads kan CPC generellt vara lägre på Bing Ads, men det hänger också ihop med att färre använder Bing jämfört med Google. Du får med andra ord också generellt sett lägre räckvidd och genomslag med Bing Ads.

Facebook Ads

Facebook Ads (Meta) är också en väldigt populär plattform för annonsering på både Facebook och Instagram där du kan skapa CPC-baserade annonser. Här betalar du för varje klick på din annons från användare på Facebook och Instagram.

CPC kan variera en hel del beroende på din målgrupp, konkurrens och annonsens kvalitet. Med Facebook Ads kan du rikta in dina annonser mot specifika demografiska grupper, intressen och beteenden för att öka effektiviteten i annonserna. Helt enkelt så att du inte slösar bort din annonsbudget på fel personer.

Samtidigt måste man börja någonstans. I takt med att dina CPC-kampanjer börjar ge resultat får annonsalgoritmen mer data att använda för att förbättra dina kampanjer. Du får därför räkna med att det kan ta ett par dagar innan du ser riktiga resultat med dina annonskampanjer på Facebook och Instagram.

LinkedIn Ads

Med LinkedIn Ads kan du nå ut med annonser till yrkesverksamma. Plattformen erbjuder både CPC och CPM-baserade annonser. Här betalar du också för varje klick din annons får.

Utifrån min erfarenhet är Kostnaden per klick på LinkedIn högre än på t ex Google, Facebook och Instagram. Men den högre kostnaden kan i vissa fall motiveras med att målgruppen på LinkedIn främst är en ”professionell målgrupp” med yrkesverksamma och beslutsfattare. Så är ditt erbjudande är relevant för dem, kan LinkedIn Ads vara mycket effektivt.

Viktiga CPC-relaterade Mått

CTR (Klickfrekvens)

CTR är en förkortning för Click Through Rate, eller klickfrekvens på svenska. Det är ett viktigt mått för att mäta effektiviteten av en CPC-kampanj.

CTR beräknas genom att dividera antalet klick på en annons med antalet visningar.

Ju högre CTR, desto mer lockande och effektiv är annonsen, vilket innebär att fler människor klickar på den. Det är såklart viktigt att ha en hög CTR för att få ut det mesta av CPC-kampanjen.

CRO (Konverteringsoptimering)

CRO står för Conversion Rate Optimization, eller konverteringsoptimering på svenska, handlar om att optimera hela konverteringsprocessen när en användare landar på din webbplats efter att ha klickat på en CPC-annons.

Målet är att öka antalet konverteringar, det vill säga användare som slutför en önskad handling. Det kan vara att man ska göra ett köp eller registrera sig för ett nyhetsbrev eller webinar.

Med en bra konverteringsoptimering ökar du avkastningen på din CPC-kampanj och få ut det mesta av min marknadsföringsbudget. Men det här kan du inte göra förrän dina kampanjer har rullat under en tid eftersom du behöver data från dina kampanjer, så att du kan utvärdera och göra justeringar utifrån det.

ROAS (Return on Ad Spend)

ROAS står för Return on Ad Spend och är en KPI (ett ”nyckeltal”) som hjälper dig utvärdera hur mycket intäkter du får tillbaka från din annonseringsbudget.

För att beräkna ROAS behöver du dividera intäkterna genererade av annonserna med kostnaden för annonserna. Ett högt ROAS-värde innebär att din CPC-kampanj ger god avkastning, medan ett lågt värde indikerar att kampanjen inte presterar så bra.

ROI (Avkastning på Investeringar)

ROI står för Return on Investment och är ett annat viktigt nyckeltal att överväga i samband med CPC-kampanjer. Det beräknas genom att ta intäkterna genererade av kampanjen, subtrahera kostnaden för kampanjen och sedan dela det med kostnaden för kampanjen.

Det här ger dig en procentandel som du kan använda för att jämföra avkastningen på dina kostnader för olika CPC-kampanjer. Mer data som hjälper dig måla hela bilden av din digitala marknadsföring.

KPI (Nyckeltal)

KPI står för Key Performance Indicator eller nyckeltal på svenska och det finns flera KPI:er som jag använder för att mäta effekten av mina annonskampanjer men även när det gäller antalet nya leads via formulär på hemsidan, antalet köp, synlighet på Google genom SEO och självklart även i mina CPC-kampanjer.

Några av de viktigaste KPI:erna för CPC är CTR, CRO, ROAS och ROI som jag skrivit om här ovanför.

Om du inte gillar siffror kan det ta emot att sätta sig och analysera sina kampanjer, men det är en viktig del för att se till så att du verkligen får valuta för dina annonspengar och så bra ROI som möjligt.

CPC och budgivning

Budgivning och Budget

När du skapar en CPC-kampanj innebär det att du lägger ett bud på det genomsnittliga pris du betalar varje gång någon klickar på min annons.

Det innebär att du måste tänka igenom hur mycket du är beredd att spendera på dina annonser.

Säljer du dyrare varor med en större marginal kan det vara en lönsam affär att annonsera med CPC-kampanjer även om det kostar en hundratals kronor per klick.

Samma ekvation fungerar däremot inte alls när du säljer varor eller tjänster med lägre marginaler. Då får du en negativ ROI vilket innebär att du förlorar pengar istället för att tjäna pengar.

Det kan visserligen finnas en strategi i det på kort sikt t ex om du vill etablera dig på en ny marknad. Men det är såklart bättre om dina annonser kan ge dig ett positivt kassaflöde direkt eftersom det ger dig möjlighet att skala upp din kampanj med hjälp av intäkterna från försäljningen genom annonserna.

När du sätter upp dina CPC-kampanjer kan du även dra nytta av sk. ”automatisk budgivning” där du anger ett maxbelopp som du är villig att betala för varje klick.

Utifrån ditt maxbelopp jobbar sedan kampanjen, med hjälp av AI, för att ge dig bästa resultat från din budget.

Din budget kommer också påverka hur mycket trafik du kan generera till dina annonser. Ju högre budget du har desto fler klick kan du räkna med.

Men det betyder inte att du ska spendera alla dina pengar på annonsering utan att tänka på vinsten och försäljningen. Det är viktigt att hitta en bra balans mellan kostnad och avkastning för att få ut det mesta av din CPC-strategi.

Ytterligare Kostnadsmodeller

Förutom CPC (kostnad-per-klick) finns det flera andra kostnadsmodeller inom digital annonsering. I det här avsnittet kommer jag att gå igenom några av de vanligaste modellerna, inklusive CPM, CPA och CPV.

CPM (Kostnad Per Tusen)

CPM står för kostnad per tusen, och refererar till kostnaden för att nå 1 000 visningar av en annons. Den här modellen använder ett fast pris per tusen visningar, vilket gör det lämpligt för att sprida medvetenhet snabbt och skapa en viss nivå av räckvidd till en bred publik.

Med en CPM kampanj betalar du för exponeringen istället för ”per interaktion” eller ”konvertering” vilket hanteras av andra kampanjtyper.

CPA (Kostnad Per Anskaffning)

CPA betyder Cost Per Acquisition eller kostnad per anskaffning på svenska och är en annan kostnadsmodell där annonsören betalar baserat på faktiska konverteringar av sina annonser.

Exempel på konverteringar kan vara ett köp, en prenumeration, eller ett webbplatsbesök.

CPA-kampanjen passar väl när du vill inrikta dig på konverteringar snarare än enbart klick eller visningar. Det gör den här kampanjtypen mycket effektiv för att generera faktiska försäljningar och leads.

Utifrån min erfarenhet brukar den däremot kännas dyr inledningsvis. Det hänger ihop med att det tar tid för kampanjen att verka. Konverteringsannonser på Facebook kräver t ex 30-50 konverteringar innan Meta Ads verktyget har tillräckligt med data för att ha möjlighet att optimera kampanjen fullt ut.

Jag har också märkt att kampanjer som tar fart ofta dör ut efter en tid. Så det finns ingen riktig ”set and forget” lösning för annonsering som fungerar bra utan du får räkna med att jobba med annonserna över tid.

CPV (Kostnad Per Visning)

CPV betyder Cost Per View eller kostnad per visning på svenska och är en kostnadsmodell som främst används vid videoannonsering.

Här betalar du för varje visning av din videoannons. Det här mätvärdet ger en tydlig indikation på hur väl din video sprids samtidigt som det ger en indikation på nivån av intresse och engagemang hos din målgrupp.

Sammanfattning

Nu när du läst den här artikeln har du förstått att det är viktigt att både välja rätt typ av kampanj (som har olika kostnadsmodeller) men även följa upp statistiken och dina KPI:er. Varje kampanjtyp och ”modell” har sina fördelar och nackdelar. Du behöver välja kampanjtyp utifrån målet med kampanjen men även din budget. Ta det med dig när du väljer mellan CPM, CPA, CPC eller CPV.

Onlinekurs i WordPress för att bygga hemsida själv

Onlinekurs

Bygg hemsidan själv