Vad är Marketing Automation?

Idén med Marketing Automation är att ge dig bättre effekt på din marknadsföring och kommunikation med dina leads och kunder. Så har du begränsat med tid och vill ha fler kunder är det här något du vill titta närmare på.

Kanske har du hör termen Marketing Automation tidigare? Den är speciellt populär hos mediabyråer och kan låta bra, men för en "utomstående" är det inte helt självklart vad det faktiskt är. 

Så vad är Marketing automation egentligen? Enkelt förklarat så är det ett samlingsnamn för en rad saker som händer "under huven" i ditt marknadsföringsmaskineri.

Man använder ofta en kombination av automatiserade e-postutskick, messenger bots, sms m.m. Det är olika kontaktpunkter med dina leads som sker vid "precis rätt tidpunkt" då de är som mest mottagliga och intresserade av det du erbjuder.

Resultatet av lyckad Marketing Automation blir fler leads och fler kunder.

I podden ger vi exempel på hur du kan dela in dina leads i olika grupper och skicka mer relevant kommunikation till respektive grupp. Är du t ex intresserad av potatis vill man följa upp med mer information om just potatis och inte äppelträd. 

Högre relevans och rätt timing på din kommunikation ger bättre resultat 

Ta personlig kontakt vid rätt tidpunkt

Allt handlar inte om automatiska mailutskick, bots eller SMS..

 Många CRM system kan hålla koll på dina leads åt dig och kan då skicka ett meddelande till dig när "Kalle" eller "Lisa" är inne på din hemsida för t ex 3:e gången och läser om dina varor och tjänster.

När det sker är det en bra tidpunkt att ta personlig kontakt med dem och presentera din tjänst mer i detalj och samtidigt svara på eventuella frågor de har. Det kan handla om att man bara behöver en försäkran om att din tjänst är rätt innan man köper.