Messenger Marketing och Chatbots

Med Messenger Marketing (en Chatbot) har du möjlighet att ge bättre kundservice och skapa fler möjligheter till bokningar och sälj online. En stor utmaning för många företagare är att få tiden att räcka till och här kan en chatbot hjälpa ditt företag en hel del.

Du kan t ex skapa ett flöde (en förskriven text/bild sekvens i messenger) där man kan få svar på vanliga frågor kring dina varor och tjänster. Din egen bot kan svara på vilka öppettider du har eller skicka en vägbeskrivning direkt i Facebook messenger.

Det finns också betydligt mer avancerade funktioner du kan lägga till också som t ex "Lead scoring" och olika "triggers" som meddelar dig när en person har nått till en viss punkt i ett automatiserat kommunikationsflöde. 

Men innan vi kan gå in på djupet behöver du en bra överblick på möjligheterna med chatbots och Messenger marketing. I videon ovan, 6 minuter om Messenger marketing för företagare, på svenska, får du se hur en Chatbot kan hjälpa dig få hävstångseffekt på din tid.

Chatboten kan hantera mycket automatiskt och du kan närsomhelst "kliva in" i konversationen och svara på specifika frågor, vilket kan vara avgörande för att du får affären eller ej.

WEBINAR | "BYGG EN WEBBKURS"

WEBINAR
"BYGG EN WEBBKURS"