Webinar plattform – Så väljer du rätt

Att välja webinar plattform är inte helt lätt även om det finns många bra leverantörer. Det finns flera kriterier du behöver utgå från och i den här artikeln får du hjälp att välja rätt plattform för din webinar och det du behöver. 

Marknaden för webinarlösningar har exploderat under de senaste åren. Det har till stor del att göra med att intresset för att hålla webbinar har ökat både hos företaget och organisationer.

Fördelar med webinar

Det finns många vinster med att hålla webinar online istället för att använda mer traditionella metoder för att t ex hålla föredrag, anordna en workshop, hålla en produktdemonstration, utbilda och sälja in din webbkurs, produkt eller tjänst.

  • Deltagarna slipper kostnader för resor och sparar tid
  • Du blir inte begränsad inom ett geografiskt område utan deltagarna kan vara med oavsett var de befinner sig.
  • Du kan få större genomslagskraft och nå fler personer i din målgrupp om du t ex använder webinar för att sälja in din produkt eller vara 

Så använder du webinarprogrammet

Du kan se webinarplattformen som ett digitalt rum där du står längst fram och deltagarna sitter med som åhörare. Precis som under en föreläsning kan du visa PowerPoints och även interagera med åhörarna. Skillnaden är att allt sker online.

Deltagarna kan använda en inbyggd chattfunktion för att ställa frågor eller kommentera på det som händer under webinaret. Du kan svara på frågor LIVE och även lägga upp dem synliga direkt på skärmen, så att alla deltagare kan hänga med på vilken fråga du besvarar.

Med de flesta webinarlösningar kommer också möjligheten att dela t ex en PDF direkt med deltagarna och du kan visa ett erbjudande med knapp för att köpa direkt på webinaret om du vill det.

Tekniken tillåter även att du spelar upp en inspelad video som en del i ditt webinar. Den typen av webinar brukar kallas för hybrid webinar, där delar sker LIVE och andra delar är inspelade.

Det passa speciellt bra om du t ex behöver filma på en annan plats för att visa upp din verksamhet eller om du ska gå igenom en speciell process som måste bli exakt rätt.

Webinarplattformar

  • WebinarJam: Du använder Google Chrome. Deltagarna kan vara med via dator, läsplatta eller mobil utan att installera någon app.
  • WebinarNinja: Du använder Google Chrome. Deltagarna kan vara med via dator, läsplatta eller mobil utan att installera någon app.
  • ZoomWebinar: Du använder Zooms egna app för att driva ditt webinar. Även deltagarna behöver ladda ner en app för att kunna titta. Har du en målgrupp som jobbar på t ex kommuner eller statliga företag så får de oftast inte installera något själva på sina datorer. Det gör ZoomWebinar till ett mindre bra alternativ.