Användarvillkor/köpvillkor

HillmanAcademy

När du använder våra tjänster och webbplatser godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy (https://hillmanacademy.se/integritetspolicy) styr relationen mellan dig och Hillman Academy i förhållande till denna webbplats samt övriga tjänster som ägs och drivs av One Statement Media “OSM”.

Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda vår webbplats eller tjänster.

Begreppet ”OSM” eller ”oss” eller ”vi” avser ägaren av Hillman Academy. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av våra webbplatser och tjänster.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR AV HILLMANACADEMY.SE SAMT UNDERLIGGANDE DOMÄNER

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, layout, utseende och grafik.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Webbplatsen HillmanAcademy.se samt underliggande domäner, utbildningar och tjänster ägs och drivs av One Statement Media i Nyköping AB “OSM”.

Vår målsättning är att ge dig utbildning som hjälper dig nå framgång, men vi kan samtidigt inte ge dig några ekonomiska eller andra garantier.

Vår plattform och tjänster förmedlar information om hur man bygger upp, underhåller och marknadsför verksamheter på internet.

Du som mottagare och användare av informationen är själv ansvarig för din verksamhet i alla avseenden, såväl ekonomiska som legala. För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer OSM eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats och våra tjänster.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom One Statement Medias kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan och tjänsten igång utan avbrott. Men OSM ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Vid frågor på användarvillkoren vänligen kontakta oss.

KÖPVILLKOR

Våra utbildningar och tjänster vänder sig till företag, organisationer, kommunikatörer, kreatörer och anställda som vill utveckla sin business online.

Alla utbildningar, medlemskap och tjänster är för eget bruk. Dvs du kan använda dem för att utveckla din business online.

Du måste vara minst 18 år gammal för att teckna ett medlemskap.Du tecknar ditt medlemskap som representant för din verksamhet.

Medlemskapet är ett abonnemang som förnyas automatiskt utifrån det intervall du väljer vid köptillfället. T ex månads- eller årsvis.

Abonnemanget kan avslutas när som helst och man behåller accessen för tiden man redan betalat för. Därefter stängs medlemskapet av. Inbetald avgift återbetalas ej.

Medlemskapet är personligt och får ej delas med andra.

Brott mot användar- och/eller köpvillkoren medför omedelbar avstängning från tjänsten. Inbetald avgift återbetalas ej.

Multilicens – Är ni fler personer på samma arbetsplats som vill gå utbildningarna erbjuder vi en  multilicens. Kontakta oss för mer information.

När du köper hos oss godkänner du samtidigt användarvillkoren (se ovan), vilket innebär att du är medveten om att du är ekonomiskt ansvarig för köpen som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen samt att det inte finns någon ångerrätt på de digitala köpen.

Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi har nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg.

Otillåten användning av våra tjänster, kopiering och plagiering innebär direkt avstängning, polisanmälan samt ger upphov till yrkande om skadestånd.

Uppdaterad: 4 december 2023