ANVÄNDARVILLKOR

HILLMAN ACADEMY

ANVÄNDARVILLKOR / KÖPVILLKOR

När du använder våra tjänster och webbplatser godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy (https://hillmanacademy.se/integritetspolicy/) styr relationen mellan dig och Hillman Academy i förhållande till denna webbplats samt övriga tjänster som ägs och drivs av One Statement Media “OSM”.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda våra webbplatser eller tjänster.

Begreppet ”OSM” eller ”oss” eller ”vi” avser ägaren av Hillman Academy. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av våra webbplatser och tjänster.

FÖR NYTTJANDET AV HILLMANACADEMY.SE SAMT UNDERLIGGANDE DOMÄNER GÄLLER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR
Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, layout, utseende och grafik.

Våra utbildningar och tjänster vänder sig till företag, organisationer, kommunikatörer och anställda med uppdrag att utveckla verksamheten online.  Våra fristående kurser och medlemskap är till för eget bruk. Dvs så att du kan utveckla din egen business online. Du måste vara minst 18 år gammal för att teckna ett medlemskap. 

Medlemskapet är personligt och får ej delas eller överlåtas till någon annan. Du tecknar ditt medlemskap som representant för din verksamhet. Medlemskapet är personligt och du får en personlig användarprofil.

Är ni fler på samma arbetsplats som vill gå utbildningarna kan ni teckna en multilicens för att få tillgång i linje med användarvillkoren.

Medlemskapet är en prenumeration utan bindningstid där användaren själv kan avsluta när man vill. Vid avslutande av medlemskap upphör access till medlemssidor, portal och förmåner när pågående medlemsperiod löper ut. Inbetald avgift återbetalas ej.

När du genomför ett köp hos oss godkänner du samtidigt användarvillkoren här, vilket innebär att du är medveten om att du är ekonomiskt ansvarig för köpen som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen samt att det inte finns någon ångerrätt på de digitala köpen.

Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi har nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg.

Otillåten användning av våra tjänster eller kopiering och plagiat ger upphov till ett yrkande om skadestånd och / eller vara ett brott.

Brott mot användarvillkoren medför omedelbar avstängning från tjänsten. Medlemsavgiften är i detta fall förbrukad.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Webbplatsen HillmanAcademy.se samt underliggande domäner, utbildningar och tjänster ägs och drivs av One Statement Media i Nyköping AB “OSM”.

Vi vill absolut se att du når framgång på nätet, men kan samtidigt inte ge dig några ekonomiska eller andra garantier. Vår plattform och tjänster förmedlar information om hur man bygger upp, underhåller och marknadsför verksamheter på internet.

Du som mottagare och användare av informationen är själv ansvarig för sin verksamhet i alla avseenden, såväl ekonomiska som legala. För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSBEGRÄNSNING
Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer OSM eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats och våra tjänster.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom One Statement Medias kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan och tjänsten igång utan avbrott. Men OSM ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Vid frågor på användarvillkoren vänligen kontakta oss.