Användarvillkor/köpvillkor

HillmanAcademy

När du använder våra tjänster och webbplatser godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy (https://hillmanacademy.se/integritetspolicy) styr relationen mellan dig och Hillman Academy i förhållande till denna webbplats samt övriga tjänster som ägs och drivs av One Statement Media “OSM”.

Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda vår webbplats eller tjänster.

Begreppet ”OSM” eller ”oss” eller ”vi” avser ägaren av Hillman Academy. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av våra webbplatser och tjänster.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR AV HILLMANACADEMY.SE SAMT UNDERLIGGANDE DOMÄNER

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, layout, utseende och grafik.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Webbplatsen HillmanAcademy.se samt underliggande domäner, utbildningar och tjänster ägs och drivs av One Statement Media i Nyköping AB “OSM”.

Vår målsättning är att ge dig utbildning som hjälper dig nå framgång, men vi kan samtidigt inte ge dig några ekonomiska eller andra garantier.

Vår plattform och tjänster förmedlar information om hur man bygger upp, underhåller och marknadsför verksamheter på internet.

Du som mottagare och användare av informationen är själv ansvarig för din verksamhet i alla avseenden, såväl ekonomiska som legala.

För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer OSM eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats och våra tjänster.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom One Statement Medias kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan och tjänsten igång utan avbrott. Men OSM ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Vid frågor på användarvillkoren vänligen kontakta oss.

 KÖPVILLKOR

Du måste vara minst 18år för att köpa och gå våra utbildningar. Vi vänder oss främst till soloföretagare, anställda, kreatörer, företag och organisationer som vill utveckla sin verksamhet online.

När du handlar hos oss godkänner du samtidigt användarvillkoren (se ovan), vilket innebär att du är medveten om att du är ekonomiskt ansvarig för köpen som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen. 

Digitala utbildningar omfattas inte av ångerrätten enligt lagen om distansavtal. Det innebär att du kan inte köpa våra utbildningar och sedan ångra dig. Vi återbetalar ej köpta utbildningar och tjänster som du handlat av oss.

Alla utbildningar och tjänster tillhandahålls för eget bruk. Dvs du tillämpar det du lär dig för att utveckla din egen verksamhet online.

 Våra prenumerationstjänster förnyas automatiskt utifrån det intervall du valt vid köptillfället så länge du väljer att behålla ditt abonnemang. T ex månads-, halvår eller årsvis.

Du kan avsluta våra prenumerationstjänster när som helst. Vi har ingen uppsägelsetid för förnyelse eller liknande.

När du sagt upp behåller accessen för tiden du redan betalat för. Därefter stängs abonnemanget av.
Inbetald avgift återbetalas ej.

Din utbildningsplats är personlig och får ej delas med andra.

Brott mot användar- och/eller köpvillkoren medför omedelbar avstängning från tjänsten. Inbetald avgift återbetalas ej.

Multilicens – Är ni fler personer som vill gå våra utbildningar kan vi erbjuda en multilicens.
Kontakta oss för mer information.

Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi har nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg.

Otillåten användning av våra tjänster, kopiering och plagiering innebär direkt avstängning, polisanmälan samt ger upphov till yrkande om skadestånd.

Uppdaterad: 12 juni 2024